Εργοστασιακό περιβάλλον

chefengqu

Περιοχή τελικών προϊόντων

baozhuang

Περιοχή συσκευασίας

dianyaqu

Τμήμα συγκόλλησης

banchenping

Περιοχή ημιτελών προϊόντων

jiagong

Ζώνη επεξεργασίας

jianyanqu

Περιοχή επιθεώρησης